Home > Linkovi > Besplatna pravna pomoć
Friday, 7. August 2020
 
Besplatna pravna pomoć
BPP


Ured državne uprave u Istarskoj županiji počeo je dana 01. veljače 2009. godine s provedbom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći ("Narodne novine" br. 62/08, 44/11, 81/11.) i postupkom odobravanja zahtjeva za korištenjem besplatne pravne pomoći.

Navedenim se Zakonom građanima slabijeg imovnog stanja omogućuje pristup sudu, upravnim i drugim tijelima s javnim ovlastima, radi ostvarenja određenih prava (egzistencijalna pitanja), na način da troškove u cjelosti ili djelomično snosi Republika Hrvatska, uzimajući u obzir njihov materijalni položaj.

Kako se ostvaruje besplatna pravna pomoć?

Korištenje besplatne pravne pomoći ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Uredu državne uprave u sjedištu županije ili u ispostavama Ureda na području županije u kojima podnosilac zahtjeva ima prebivalište ili boravište. Uz zahtjev se prilažu potpisane izjave podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva o dozvoljavanju uvida u sve imovinske i financijske podatke. Korisnici socijalne skrbi i korisnici opskrbnine prilažu uz zahtjev fotokopiju rješenja ili potvrde o korištenju socijalne skrbi ili opskrbnine. Zahtjev, izjave i fotokopije se ne ovjeravaju. Na zahtjev se ne plaćaju pristojbe.

Kontakt osoba: Katja Duras Pavlović , mag.iur.
Tel.: 052 371 160
Fax: 052 371 154

Kontakt osoba: Oriana Buić
Tel.: 052 371 208

Radno vrijeme od 7:30 do 15:30 sati
Dnevni odmor, u trajanju od 30 minuta, određuje se u vremenu od 10:30 - 11:00 sati.
 
Uredovno radno vrijeme za prijam stranaka:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8:30 do 10:30
utorak od 12:00 do 14:30

Dodatna pojašnjenja nalaze se na adresi Ministarstva pravosuđa:www.pravosudje.hr

Obrasci zahtjeva i izjave:
Zahtjev_za_odobravanje_korištenja_pravne_pomoći.pdf    250.50 KB
Izricita_pisana_suglasnost_podnositelju_zahtjeva.pdf    18.47 KB


Popunjene obrasce predaje se poštom ili u pisarnicama Ureda i ispostava:
  1. Pula, Splitska 14,
  2. Buje, Trg J.B.Tita 6,
  3. Buzet, II. istarske brigade 11,
  4. Labin, Titov trg 10,
  5. Pazin, M.B.Rašana 2/1,
  6. Poreč, Obala M.Tita 5,
  7. Rovinj, Istarska 13 a,
  8. Umag, J.B. Tita 2.