Home > Ispostave > Ispostava Buje
Sunday, 15. December 2019
 
Ispostava Buje

Voditeljica Ispostave: Goranka Marković Tonšić, mag.polit.

Adresa: Trg J.B.Tita 6
Tel: 052 772-440
E-mail: gmarkovic@udu-istra.hr
 
Radno vrijeme od 7:00 do 15:00 sati
Dnevni odmor, u trajanju od 30 minuta, određuje se u vremenu od 10:30 - 11:00 sati.
 
Uredovno radno vrijeme za prijam stranaka:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8:30 do 10:30
utorak od 12:00 do 14:30
 
Uredovno vrijeme pisarnice:
za zaprimanje pismena, davanje uputa i obavijesti je od
08:00 do 14:30
Tel : 052 772-440
 
 
U Ispostavi Buje obavljaju se poslovi iz djelokruga Ureda državne uprave u Istarskoj županiji za područje gradova Buje, Novigrad i Umag, te općina Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj.
 
 
Matični ured Buje
Adresa: Trg J.B.Tita 6
Tel: 052 772-449
Fax: 052 772-241

 

Matični ured Umag
Adresa: Trgovačka 6
Tel: 052 741-075
 
Matični ured Novigrad
Adresa: Veliki trg 1
Tel: 052 758- 050