Home > Linkovi > Uvjeti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći
Wednesday, 29. March 2017
 
Uvjeti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći

Pravni temelji
- Zakon o humanitarnoj pomoći (NN 102/15)
- Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći (NN 120/15)
- Pravilnik o razvrstavanju humanitarnih akcija (NN 120/15)
- Pravilnik o izgledu logotipa za prikupljanje humanitarne pomoći (NN 120/15)
- Pravilnik o evidencijskoj oznaci humanitarne akcije (NN 120/15)
- Pravilnik o načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći (NN 120/15)
- Pravilnik o Državnoj nagradi za humanitarni rad (NN 120/15)
- Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16)
- Uredba o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17)

Podnošenje zahtjeva: Zahtjevi za izdavanje rješenja za sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno s prebivalištem na području Istarske županije podnose se Uredu državne uprave u Istarskoj županiji, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, Pula, Splitska 14 na za to predviđenim obrascima. Popunjeni obrasci uz popratnu dokumentaciju predaju se poštom ili u pisarnici Ureda.

Za sve dodatne informacije u vezi provedbe Zakona o humanitarnoj pomoći možete kontaktirati Ured državne uprave u Istarskoj županiji.

Kontakt osoba: Milan Sekušak
Telefon: 052 / 371-163
email: msekusak@udu-istra.hr


Obrasci i upute :
UPUTE.pdf    72.68 KB
Obrazac_broj_1.docx    20.29 KB
Obrazac_broj_2.docx    23.02 KB
Obrazac_broj_3.docx    21.84 KB
Obrazac_broj_4.docx    23.01 KB
Obrazac_broj_5.docx    21.49 KB
Obrazac_broj_6.docx    15.57 KB
Obrazac_broj_7.docx    14.61 KB
Obrazac_broj_8.docx    22.43 KB

EVIDENCIJE

Evidencija Ureda državne uprave o pravnim osobama kojima je izdano
rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći temeljem Zakona o humanitarnoj pomoći (NN 102/15)
Obrazac_1.UDU_Evidencija_NPO-stalni-na_dan_31052016.pdf    59.38 KB
Evidencija Ureda državne uprave o izdanim rješenjima kojim se organizatorima humanitarnih akcija odobrava provođenje humanitarne akcije temeljem Zakona o humanitarnoj pomoći (NN 102/15)

Evidencija za 2017. godinu
Evidencija_ureda_-_organizatori_humanitarnih_akcija_-_na_dan_21032017.pdf    58.69 KB
Evidencija_ureda_-_organizatori_humanitarnih_akcija_-_na_dan_03032017.pdf    57.96 KB

Evidencija za 2016. godinu
Evidencija_ureda-organizatori_humanitarnih_akcija-na_dan_09122016_2.pdf    69.26 KB
Evidencija Ureda državne uprave u Istarskoj županiji o pravnim osobama kojima je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći temeljem Zakona o humanitarnoj pomoći (NN 128_10)
Evidencija_-_temeljem_Zakona_o_humanitarnoj_pomo?i_(NN_128_10).pdf    54.75 KB

IZVJEŠĆA

Izvješća za 2016. godinu
Fb_Puljani_humanitarci.pdf    582.16 KB
HCK,_Društvo_Crvenog_križa_Istarske_županije.pdf    603.44 KB
HCK,_GDCK_Buje.pdf    717.36 KB
HCK,_GDCK_Buzet.pdf    753.07 KB
HCK,_GDCK_Labin.pdf    554.65 KB
HCK,_GDCK_Pazin.pdf    653.44 KB
HCK,_GDCK_Porec.pdf    678.93 KB
HCK,_GDCK_Pula.pdf    644.35 KB
HCK,_GDCK_Rovinj.pdf    624.94 KB
Humanitarna_udruga__Nadomak_sunca_.pdf    645.94 KB
Humanitarna_udruga__Valsanta_.pdf    625.36 KB
Lions_klub__Novigrad_.pdf    614.88 KB
Naš_san_njihov_osmijeh.pdf    642.76 KB
Pokloni_mi_budu?nost.pdf    681.90 KB
Udruga_slijepih_Istarske_županije.pdf    687.61 KB
Udruga_sv._Vinka_Paulskog_u_Republici_Hrvatskoj.pdf    664.59 KB
Zaklada_Adris.pdf    620.80 KB

Izvješća po provedenoj humanitarnoj akciji
Humanitarni_kotli-_-_REDOVITO_izvješ-e_-_Društvo_gljivara_Bujštine__Boletus_.pdf    519.99 KB
Humanitarni_kotli?_-_KONA?NO_izvješ?e_-_Društvo_gljivara_Bujštine__Boletus_.pdf    531.22 KB
Mala_boži?na_?arolija_-_Fb_Puljani_humanitarci.pdf    588.13 KB
Uskladimo_korak_sa_Sandrom__-_Udruga_žena_Sv._Nedelje__Mendula_.pdf    558.79 KB
Veliko_srce_Valamara_-_KONA-NO_izvješ-e_-_Valamar_Riviera_d.d..pdf    607.29 KB
Veliko_srce_Valamara_-_REDOVITO_izvješ-e_-_Valamar_Riviera_d.d._.pdf    541.60 KB
Humanitarna_utrka__Život_na_dar__-_Nataša_Povrzanovi?_Iši?.pdf    647.97 KB
Pomognimo_bra?i_Klap?i?_-_Udruga_žena_Sv._Nedelja__Mendula_.pdf    588.11 KB