Home > Linkovi > Sportska inspekcija
Friday, 10. April 2020
 
Sportska inspekcija

Sportska inspekcija u Uredu državne uprave u Istarskoj županiji provodi inspekcijski nadzor u prvom stupnju nad provedbom Zakona o sportu ("Narodne novine" br. 71/06., 124/10., 124/11., i 86/12) i propisa donesenih na temelju njega te poduzima mjere i radnje za koje je ovlaštena Zakonom o sportskoj inspekciji ("Narodne novine" br. 86/12).

 

Sportski inspektor: Dean Kolenko, mag. oec.

Adresa: Istarska 13 a, Rovinj

Tel: 052/803-003

E-mail: sportska.inspekcija@udu-istra.hr