Home > Linkovi > IZBORI I REFERENDUMI
Thursday, 17. October 2019
 
IZBORI i REFERENDUMI

IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA
Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području grada Pazina i to: Mjesnog odbora Beram, Mjesnog odbora Grdoselo, Mjesnog odbora Heki, Mjesnog odbora Kašćerga, Mjesnog odbora Kršikla, Mjesnog odbora Lindar, Mjesnog odbora Pazin, Mjesnog odbora Stari Pazin, Mjesnog odbora Trviž, Mjesnog odbora Zabrežani, Mjesnog odbora Zamask i Mjesnog odbora Zarečje, održati će se dana 27. listopada 2019 godine.

Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području grada Poreča-Parenzo i to: Mjesnog odbora Červar-Porat, Mjesnog odbora Veli Maj, Mjesnog odbora Nova Vas, Mjesnog odbora Mate Balota, Mjesnog odbora Joakim Rakovac, Mjesnog odbora Anke Butorac, Mjesnog odbora Varvari, Mjesnog odbora Žbandaj, Mjesnog odbora Fuškulin, Mjesnog odbora Baderna, održati će se dana 27. listopada 2019 godine.

Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području grada Buje-Buie i to: Mjesnog odbora Buje, Mjesnog odbora Kaštel, Mjesnog odbora Triban, Mjesnog odbora Krasica, Mjesnog odbora Kršete, Mjesnog odbora Marušići, Mjesnog odbora Momjan, održati će se dana 10. studenog 2019 godine.

Objave biračima
Objava_biracima_-_Grad_Buje.pdf    470.52 KB
Objava_biracima_-_Grad_Pazin.pdf    506.09 KB
Objava_biracima_-_Grad_Porec.pdf    502.03 KB