Home > Linkovi > IZBORI I REFERENDUMI
Tuesday, 23. April 2019
 
IZBORI i REFERENDUMI

IZBORI ZA ČLANOVE U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE
Odluka o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske, stupila je na snagu danom objave u „Narodnim novinama“ broj 30/2019 od 26.3.2019., te je za dan održavanja izbora određena nedjelja, 26. svibnja 2019 godine.

Dokumenti
OBJAVA_BIRAČIMA.PDF    97.65 KB
ZAHTJEV_ZA_IZDAVANJE_POTVRDE_ZA_GLASOVANJE_IZVAN_MJESTA_PREBIVALIŠTA.PDF    224.23 KB
ZAHTJEV_ZA_ODUSTANAK_OD_AKTIVNE_REGISTRACIJE.PDF    148.63 KB
ZAHTJEV_ZA_ODUSTANAK_OD_PRETHODNE_REGISTRACIJE.PDF    148.63 KB
ZAHTJEV_ZA_ODUSTANAK_OD_PRIVREMENOG_UPISA.PDF    147.89 KB
ZAHTJEV_ZA_PRIVREMENI_UPIS.PDF    149.27 KB
ZAHTJEV_ZA_PROMJENU_MJESTA_AKTIVNE_REGISTRACIJE.PDF    152.09 KB
ZAHTJEV_ZA_PROMJENU_MJESTA_PRETHODNE_REGISTRACIJE.PDF    153.68 KB
ZAHTJEV_ZA_PROMJENU_MJESTA_PRIVREMENOG_UPISA.PDF    152.76 KB
ZAHTJEV_ZA__AKTIVNU_REGISTRACIJU.PDF    149.85 KB
ZAHTJEV_ZA__PRETHODNU_REGISTRACIJU.PDF    143.71 KB

NACIONALNE MANJINE
Odluka o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, objavljene su u „Narodnim novinama“ broj 32/2019, dana 29.03.2019 godine.
Za dan provedbe prethodno navedenih izbora određuje se nedjelja, 5. svibnja 2019. godine.


Odlukom o raspisivanju prijevremenih izbora za zamjenika općinskog načelnika Općine Bale – Valle iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine, Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/19-04/129, Urbroj: 50301-25/06-19-2 od dana 4. travnja 2019., raspisani su prijevremeni izbori za zamjenika općinskog načelnika Općine Bale – Valle iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine. Za dan provedbe navedenih izbora određuje se nedjelja, 5. svibnja 2019. godine.


Za potrebe provedbe izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, službenici Ureda državne uprave u Istarskoj županiji - Matičnog ureda Buje, Matičnog ureda Buzet, Matičnog ureda Labin, Matičnog ureda Pazin, Matičnog ureda Poreč, Matičnog ureda Pula , Matičnog ureda Rovinj, a koji rade na pripremi i provjeri i izradi popisa birača raditi će dana;

15.04.2019. godine do 0:00 sati,
24.04.2019. godine do 20:00 sati.

Također, službenici Ureda državne uprave u Istarskoj županiji - Matičnog ureda Buje, Matičnog ureda Buzet, Matičnog ureda Labin, Matičnog ureda Novigrad, Matičnog ureda Pazin, Matičnog ureda Poreč, Matičnog ureda Potpićan, Matičnog ureda Pula, Matičnog ureda Rovinj, Matičnog ureda Vodnjan, Matičnog ureda Umag, raditi će dana;

05.05.2019. godine od 7:00 sati do 19:00 sati.

.
OBJAVA_BIRACIMA_-_manjine.pdf    43.48 KB