Home > Službe > Služba za imovinsko-pravne poslove
Tuesday, 18. December 2018
 
Služba za imovinsko-pravne poslove

Voditeljica službe: Slobodanka Vale dipl.iur.

Tel: 052 371 182
Fax: 052 371 167
E-mail adresa : svale@udu-istra.hr
 
Radno vrijeme od 7:30 do 15:30 sati
Dnevni odmor, u trajanju od 30 minuta, određuje se u vremenu od 10:30 - 11:00 sati.
 
Uredovno radno vrijeme za prijam stranaka:
ponedjeljak, srijeda i petak od 08:30 do 10:30
utorak od 12:00 do 14:30
 
Služba za imovinsko pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove u svezi izvlaštenja i drugih ograničenja vlasništva, uređivanja vlasničko pravnih odnosa i denacionalizacije.
 

 


Obavijesti
zaključak_privremeni_zastupnik_RASPOLIC_MARIJA.pdf    1.17 MB
Josip_Sili.pdf    160.23 KB
Nikola_Crnogorac.pdf    162.89 KB
zaključak_jurada.pdf    1.18 MB