Home > Službe > Služba za imovinsko-pravne poslove
Friday, 22. June 2018
 
Služba za imovinsko-pravne poslove

Voditeljica službe: Slobodanka Vale dipl.iur.

Tel: 052 371 182
Fax: 052 371 167
E-mail adresa : svale@udu-istra.hr
 
Radno vrijeme od 7:30 do 15:30 sati
Dnevni odmor, u trajanju od 30 minuta, određuje se u vremenu od 10:30 - 11:00 sati.
 
Uredovno radno vrijeme za prijam stranaka:
ponedjeljak, srijeda i petak od 08:30 do 10:30
utorak od 12:00 do 14:30
 
Služba za imovinsko pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove u svezi izvlaštenja i drugih ograničenja vlasništva, uređivanja vlasničko pravnih odnosa i denacionalizacije.
 

 


Obavijesti
zaključak_privremeni_zastupnik_za_Grabar_Mariju_i_Verhagen_Vilmu.pdf    1.10 MB
zaključak_privremeni_zastupnik_za_Dobrović_Mariju_i_Josipa.pdf    1.22 MB
zaključak_privremeni_zastupnik_za_Gržinić_Mariju.pdf    954.32 KB
zaklju?ak-privremeni_zastupnik_za_Grzinic_Mariju__Dobrovic_Mariju_i_Dobrovic_Josipa.pdf    1.76 MB
zaključak_privremeni_zastupnik_za_BAŠIĆ_JASMINA.pdf    1.29 MB
zaključak_privremeni_zastupnik_za_JAKAC_SUZANA.pdf    1.29 MB
zaključak_privremeni_zastupnik_za_KASTELIČ_KARMEN.pdf    1.29 MB
zaključak_privremeni_zastupnik_za_NECINI_ELVIO.pdf    1.28 MB