Home > Info servis
Wednesday, 29. March 2017
 
Info servis

Etički kodeks državnih službenika
Etički_kodeks_40-11.pdf    97.72 KB
Izmjene_Etickog_kodeksa_državnih_službenika_13_30.01.pdf    170.52 KB

Godišnji plan rada za 2016 godinu
Godišnji_plan_Ureda_u_Istarskoj_županiji_2016.pdf    718.91 KB

Financijski izvještaj za 2016
Financijski_izvještaj_2016.pdf    4.25 MB
Biljeske_uz_Fin_izviještaj.pdf    1.006.64 KB

Fin izvještaj za 2015. godinu
izvještaj_01-1215.xls    1.31 MB

Fin izvještaj za 2014. godinu
Financijski_izvještaj_01-12-2014.xls    1.37 MB

OBRASCI

 

OPĆA UPRAVA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

OSOBNA STANJA GRAĐANA

Domovnica

Rodni list

Izvadak iz matice knjige rođenih

Izvadak iz matice knjige umrlih

Izvadak iz matice knjige vjenčanih

Postupak promjene osobnog imena

Isprave iz matičnih knjiga i knjiga državljanaHRVATSKI BRANITELJI

Zahtjevi - Hrvatski branitelji

 
 

 

PROSVJETA

 


PREDŠKOLSKI ODGOJ
ZAHTJEV-Kraci_program_predskolskog_odgoja.pdf    99.17 KB
ZAHTJEV-Obavljanje_djelatnosti_u_DV_u_promijenjenim_uvjetima.pdf    78.94 KB
ZAHTJEV-Osnivanje_djecjeg_vrtica.pdf    127.42 KB

OSNOVNA ŠKOLA
Obrazac_6-Zahtjev_za_utvr?ivanje_psihofizickog_stanja_djeteta-ucenika.pdf    103.60 KB

OBRAZOVANJE ODRASLIH
UPUTE-ustanove_za_obrazovanje_odraslih_utvrdivanje_MTU.pdf    130.65 KB
ZAHTJEV_za_utvrdivanje_MTU_obrazovanje_odraslih.pdf    139.45 KB

SPORT
Obrazac_1_-_Prijava_za_upis_u_registar_sportskih_djelatnosti.pdf    81.47 KB
Obrazac_2-Zahtjev_za_upis_fizicke_osobe_u_registar_sportskih_djelatnosti.pdf    71.20 KB
Zahtjev_za_brisanje_fizicke_osobe_iz_registra_sportskih_djelatnosti.pdf    97.22 KB
Zahtjev_za_izdavanje_izvatka_o_upisu_fizicke_osobe_u_registar_sportskih_djelatnosti.pdf    98.68 KB
Zahtjev_za_izdavanje_izvatka_o_upisu_pravne_osobe_u_registar_sportskih_djelatnosti.pdf    74.35 KB
Zahtjev_za_upis_promjena_u_registar_sportskih_djelatnosti_pravnih_osoba.pdf    60.90 KB
Zahtjev_za_upis_promjena_u_registru_sportskih_djelatnosti_za_fizicke_osobe.pdf    98.28 KB

GOSPODARSTVO

 OBRTNICI
Prijava_za_upis_u_obrtni_registar_NOVO.pdf    588.73 KB
Prijava_za_upis_zajednickog_obrta_u_OR.pdf    99.46 KB
Zahtjev_za_izvadak_iz_obrtnog_registra.pdf    71.00 KB


DOMAĆA RADINOST I SPOREDNO ZANIMANJE
Prijava_za_upis_u_evidenciju_i_izdavanje_odobrenja_za_obavljanje-domace_radinosti_ili_sporednog_zanimanja.pdf    93.36 KB


TRGOVINA
Zahtjev_za_izdavanje_rješenja_o_ispunjavanju_uvijeta_prodajnog_objekta-za_obavljanje_djelatnosti_trgovine.pdf    510.84 KB


OSOBE S INVALIDITETOM
Zahtjev_za_izdavanje_znaka_pristupacnosti.pdf    110.94 KB


PRIJEVOZ U CESTOVNOM PROMETU
Zahtjev_za_izdavanje_izvoda_iz_licencije_za_unutarnji_javni_cestovni_promet.pdf    513.61 KB
Zahtjev_za_izdavanje_izvoda_iz_licencije_za_unut_javni_cestovni_prijevoz-zbog_zamjene_vozila_.pdf    509.23 KB
Zahtjev_za_izdavanje_licencije_za_pružanje_kolodvorskih_usluga-za_autobusna_kolodvore.pdf    945.37 KB
Zahtjev_za_izdavanje_licencije_za_unutarnji_javni_cestovni_prijevoz1.pdf    1.012.82 KB
Zahtjev_za_izdavanje_potvrde_o_prijavi_prijevoza_za_vlastite_potrebe.pdf    939.34 KB
Zahtjev_za_utvrdjivanje_posebnih_uvjeta_za_parkiraliste_vozila.PDF    946.62 KB


UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Pravilnici :
Pravilnik_o_pruzanju_ugostiteljskih_usluga_u_seljackom_domacinstvu.pdf    1.17 MB
Pravilnik_o_razvrstavanju_i_kategorizaciji_objekata_u_domacinstvu_NN_9-16.pdf    305.00 KB
Pravilnik_o_razvrstavanju_i_minimalnim_uvjetima_ugostiteljskih_objekata.pdf    229.07 KB
Zakon_o_pruzanju_usluga_u_turizmu.pdf    130.00 KB
Zakon_o_ugostiteljskoj_djelatnosti_85-15.pdf    258.10 KB


GRAĐANI
Ploca-gradjani.pdf    117.90 KB
Uvjeti_za_kategorije_apartmana_i_kuce_za_odmor.pdf    122.27 KB
Uvjeti_za_kategorije_sobe_i_studio_apartmana.pdf    105.07 KB
Zahtjev_za_izdavanje_rjesenja_o_odobrenju_za_pruzanje_ugost-usluga_u_domacinstvu.pdf    140.65 KB
Zahtjev_za_turistickog_vodica.pdf    627.68 KB
Zahtjev_za_utvrdivanje_prestanka_vazenja_odobrenja_za_pruzanje_ugost-usluga_u_domacinstvu.pdf    124.43 KB
Zahtjev_za_zamjenu_iskaznice_turistickog_vodica.pdf    574.13 KB


PRAVNE I FIZIČKE OSOBE
UGOSTITELJ-APARTMAN-novi_objekt.pdf    142.11 KB
UGOSTITELJ-APARTMAN.pdf    149.48 KB
UGOSTITELJ-KUCA_ZA_ODMOR-novi_objekt.pdf    157.05 KB
UGOSTITELJ-KUCA_ZA_ODMOR.pdf    162.08 KB
UGOSTITELJ-PRENOCISTE-ODMARALISTE-HOSTEL-LOVACKI_DOM.pdf    146.16 KB
UGOSTITELJ-ROBINZONSKI_SMJESTAJ.pdf    59.74 KB
UGOSTITELJ-SOBA_ZA_IZNAJMLJIVANJE-novi_objekt.pdf    116.71 KB
UGOSTITELJ-SOBA_ZA_IZNAJMLJIVANJE.pdf    124.51 KB
UGOSTITELJ-STUDIO_APARTMAN-novi_objekt.pdf    157.05 KB
UGOSTITELJ-STUDIO_APARTMAN.pdf    125.04 KB
Uvijeti_za_hotel-BASTINA_(HERITAGE).pdf    201.05 KB
Uvijeti_za_kategorizaciju_PANSION-novi_objekt.pdf    167.72 KB
Uvijeti_za_kategorizaciju_PANSION-postojecii_objekt.pdf    173.09 KB
Zahtjev_za_izdavanje_rjesenja_oodobrenju_za_pruzanje-turisticke_usluge_u_ostalim_oblicima_turistickih_ponuda.pdf    1.10 MB
Zahtjev_za_izdavanje_rjesenja_o_ispunjavanju_propisanih_uvjeta-za_pruzanje_ostalih_turistickih_usluga.pdf    993.46 KB
Zahtjev_za_izdavanje_rjesenja_o_ispunjavanju_propisanih_uvjeta-za_pruzanje_usluga_turisticke_agencije.pdf    159.80 KB
Zahtjev_za_katergorizaciju_doo_i_obrt.pdf    957.99 KB
Zahtjev_za_razvrstavanje_i_utvrdjivanje_min_uvjeta_ugost_objekta_iz-skupina_restorani_barovi_catering_objekti_jednostavnih_usluga.pdf    1.16 MB
Zahtjev_za_utvrdjivanje_uvjeta_za_vrstu_i_kategoriju_plovnog_objekta.pdf    1.07 MB