Home > Info servis
Tuesday, 18. December 2018
 
Info servis

Etički kodeks državnih službenika
Etički_kodeks_40-11.pdf    97.72 KB
Izmjene_Etickog_kodeksa_državnih_službenika_13_30.01.pdf    170.52 KB

Financijski izvještaj za 2017 godinu
Financijski izvjestaj 2017.pdf    721.16 KB
BILJEŠKE_UZ_FIN.IZV.2017.pdf    78.12 KB

Godišnji plan rada za 2016 godinu
Godišnji_plan_Ureda_u_Istarskoj_županiji_2016.pdf    718.91 KB

Financijski izvještaj za 2016
Financijski_izvještaj_2016.pdf    4.25 MB
Biljeske_uz_Fin_izviještaj.pdf    1.006.64 KB

Fin izvještaj za 2015. godinu
izvještaj_01-1215.xls    1.31 MB

Fin izvještaj za 2014. godinu
Financijski_izvještaj_01-12-2014.xls    1.37 MB

Obavijest
Službene_prostorije_za_sklapanje_braka.pdf    707.73 KB

Službenica za zaštitu osobnih podataka
Odluka_o_imenovanju.pdf    213.93 KB
Pravilnik-Zaštita_osobnih_podataka.pdf    306.67 KB

OBRASCI

 

OPĆA UPRAVA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

OSOBNA STANJA GRAĐANA

Domovnica

Rodni list

Izvadak iz matice knjige rođenih

Izvadak iz matice knjige umrlih

Izvadak iz matice knjige vjenčanih

Postupak promjene osobnog imena

Isprave iz matičnih knjiga i knjiga državljanaHRVATSKI BRANITELJI

 
 

 

PROSVJETA

 


PREDŠKOLSKI ODGOJ
ZAHTJEV_osnivanje_djecjeg_vrtica.pdf    80.41 KB
ZAHTJEV_za_kraci_program_predskolskog_odgoja.pdf    69.75 KB
ZAHTJEV-Obavljanje_djelatnosti_u_DV_u_promijenjenim_uvjetima.pdf    78.94 KB

OSNOVNA ŠKOLA
Obrazac_6-Zahtjev_za_utvr?ivanje_psihofizickog_stanja_djeteta-ucenika.pdf    103.60 KB

OBRAZOVANJE ODRASLIH
UPUTE_Obrazovanje_odraslih_ustanove_utvrdivanje_MTU.pdf    95.32 KB
ZAHTJEV_za_utvrdivanje_MTU_obrazovanje_odraslih.pdf    139.45 KB

SPORT
Obrazac_1__Prijava_za_upis_u_registar_sportskih_djelatnosti.pdf    52.62 KB
Obrazac_2_Zahtjev_za_upis_fizicke_osobe_u_registar_sportskih_djelatnosti.pdf    51.68 KB
Zahtjev_za_izdavanje_izvatka_o_upisu_fizicke_osobe_u_registar_sportskih_djelatnosti.pdf    50.96 KB
Zahtjev_za_brisanje_fizicke_osobe_iz_registra_sportskih_djelatnosti.pdf    69.14 KB
Zahtjev_za_upis_promjena_u_registru_sportskih_djelatnosti_za_fizicke_osobe.pdf    53.42 KB
Zahtjev_za_upis_promjena_u_registar_sportskih_djelatnosti_pravnih_osoba.pdf    31.56 KB
Zahtjev_za_izdavanje_izvatka_o_upisu_pravne_osobe_u_registar_sportskih_djelatnosti.pdf    43.08 KB

GOSPODARSTVO

 OBRT
Prijava_za_upis_u_obrtni_registar_NOVO.pdf    588.73 KB
Prijava_za_upis_zajednickog_obrta_u_OR.pdf    99.46 KB
Zahtjev_za_izvadak_iz_obrtnog_registra.pdf    71.00 KB


DOMAĆA RADINOST I SPOREDNO ZANIMANJE
Prijava_za_upis_u_evidenciju_i_izdavanje_odobrenja_za_obavljanje-domace_radinosti_ili_sporednog_zanimanja.pdf    93.36 KB


TRGOVINA
Zahtjev-za-utvrdivanje-minimalnih-uvjeta-za-obavljanje-djelatnosti-trgovine.pdf    1.12 MB


OSOBE S INVALIDITETOM
Zahtjev_za_izdavanje_znaka_pristupacnosti.pdf    110.94 KB


PRIJEVOZ U CESTOVNOM PROMETU
Zahtjev_za_izdavanje_licencije_za_obavljanje_agencijske_djelatnosti_u_cestovnom_prometu.pdf    209.76 KB
Zahtjev_za_izdavanje_izvoda_iz_licencije_za_unutarnji_javni_cestovni_promet.pdf    513.61 KB
Zahtjev_za_izdavanje_izvoda_iz_licencije_za_unut_javni_cestovni_prijevoz-zbog_zamjene_vozila_.pdf    509.23 KB
Zahtjev_za_izdavanje_licencije_za_pružanje_kolodvorskih_usluga-za_autobusna_kolodvore.pdf    945.37 KB
Zahtjev_za_izdavanje_licencije_za_unutarnji_javni_cestovni_prijevoz1.pdf    1.012.82 KB
Zahtjev_za_utvrdjivanje_posebnih_uvjeta_za_parkiraliste_vozila.PDF    946.62 KB
Zahtjev_za_izdavanje_potvrde_o_prijavi_prijevoza_za_vlastite_potrebe.pdf    1.005.43 KB


UGOSTITELJSTVO I TURIZAM


Na web stranici Ministarstva turizma možete pronaći ažurirane pravnilnike i propise vezane za ugostiteljstvo i turizam. U nastavku slijedi poveznica na web starnicu :

Ministarstvo turizma RH /pravilnici i propisiGRAĐANI
Zahtjev_za_turistickog_vodica.pdf    662.85 KB
Zahtjev_za_zamjenu_iskaznice_turistickog_vodica.pdf    574.13 KB
Zahtjev_za_izdavanje_rjesenja_o_odobrenju_za_pruzanje_ugostiteljskih-usluga_u_domacinstvu.pdf    84.88 KB
Zahtjev_za_utvrdivanje_prestanka_vazenja_odobrenja_za_pruzanje_ugost-usluga_u_domacinstvu.pdf    162.61 KB
Zahtjev_ZAMJENA_PRIVREMENOG_RJEŠENJA-_iznajmljivači_i_pravne_osobe.pdf    79.41 KB

PRAVNE I FIZIČKE OSOBE (OBRTNICI)
Zahtjev_za_odjavu_obavljanja_djelatnosti_u_ugostiteljskom_objektu.pdf    49.19 KB
Zahtjev_za_kategorizaciju_d_o_o__i_obrt.pdf    189.87 KB
Zahtjev_za_razvrstavanje_i_utvrdjivanje_min_uvjeta_ugost_objekta_iz-skupina_restorani_barovi_catering_objekti_jednostavnih_usluga.pdf    1.16 MB
Zahtjev_za_utvrdjivanje_uvjeta_za_vrstu_i_kategoriju_plovnog_objekta.pdf    1.07 MB