Home > Službe > Služba za opću upravu
Sunday, 15. December 2019
 
Služba za opću upravu

Voditeljica službe: Iva Vitasović dipl.iur.

Sjedište Službe: Pula, Splitska 14
Tel:  052 371 162
Fax: 052 215 200
 
Radno vrijeme od 7:30 do 15:30 sati
Dnevni odmor, u trajanju od 30 minuta, određuje se u vremenu od 10:30 - 11:00 sati.
 
Uredovno radno vrijeme za prijam stranaka:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8:30 do 10:30
utorak od 12:00 do 14:30
 
 
Služba ima unutarnje ustrojstvene jedinice:

Odjel za matičarstvo


Voditeljica odjela: Tina Simonelli
Tel: 052 371 236
Fax: 052 371 237

Matični ured Pula
Pula, Starih statuta 7
Tel: 052 371 236
Fax: 052 371 237
E-mail: mupula@udu-istra.hr
Radno vrijeme: Ponedjeljak, Srijeda, Petak od : 08:30 do 11:30 sati
Utorak od: 12:30 do 14:30 sati

Matični ured Vodnjan
Vodnjan, Trg Slobode 2
Tel: 052 511 145
Radno vrijeme: Srijeda: 08:30 do 11:30 sati
 

Matični ured Fažana
43. istarske divizije 8
Tel: 052 521 070
 

Matični ured Svetvinčenat
Svetvinčenat 47
Tel: 052 560 298

 
U Odjelu za matičarstvo obavljaju se stručni poslovi koji se odnose na:
–vođenje državnih matica, vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu, vođenje registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, verifikaciju upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske
–traženje dodjele OIB-a i ispisivanje potvrde u ime Porezne uprave za nove upise u maticu rođenih i evidenciju o državljanstvu, dojavljivanje promjena o obveznicima OIB-a te traženje poništenja istog
– davanje podataka iz evidencije nadležnim službama
– prijava novorođene djece u evidenciji prebivališta na adresu roditelja (određivanje MBG-a) i ispisivanje potvrde o prebivalištu
– prosljeđivanje podataka, odnosno zahtjeva za provođenje postupka prijave novorođene djece na obvezno zdravstveno osiguranje; prosljeđivanje zahtjeva za dobivanje jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete.
 

Odjel za osobna stanja građana


Voditelj odjela:

Tel: 052 371 105
Fax: 052 215 200
E-mail adresa:
 
Radno vrijeme od 7:30 do 15:30 sati
Dnevni odmor, u trajanju od 30 minuta, određuje se u vremenu od 10:30 - 11:00 sati.
 
U Odjelu za osobna stanja građana obavljaju se upravni poslovi prvog stupnja i drugi stručni poslovi koji se odnose na:
- promjene osobnog imena, naknadne upise, ispravke, dopune, te poništenje upisa u državnim maticama
-vođenje registra birača i obavljanje stručnih poslova koji se odnose na vođenje evidencije o biračkom pravu, ažuriranje evidencije popisa birača te izdavanje potvrda iz iste
- davanje podataka iz evidencije nadležnim službama
 

Odjel za udruge i poslove nadzora


Voditelj odjela:

Tel: 052 371 105
Fax: 052 215 200
E-mail adresa:
Radno vrijeme od 7:30 do 15:30 sati
Dnevni odmor, u trajanju od 30 minuta, određuje se u vremenu od 10:30 - 11:00 sati.

U Odjelu za udruge i nadzor obavljaju se upravni poslovi prvog stupnja i drugi stručni poslovi koji se odnose na:
- osnivanje, registraciju, pravni položaj, upis promjena u registar udruga Republike Hrvatske i prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga te izdavanje potvrda iz istih; provođenje postupka likvidacije udruga; provođenje postupka brisanja udruga iz registra udruga; obavljanje inspekcijskog nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuju udruge, upis stranih udruga u registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanja potvrda iz istih
- traženje dodjele OIB-a i ispisivanje potvrde u ime Porezne uprave za novoupisane udruge u registar udruga, dojavljivanje promjena o obveznicima OIB-a te traženje poništenja istog;
-nadzor zakonitosti općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
-obavljanje poslova upravne inspekcije sukladno posebnom zakonu (inspekcijski nadzor nad tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a obavljaju djelatnost na području županije, u dijelu obavljanja javnih ovlasti)
-nadzor rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima državn euprave na području županije (upravni nadzor)
– vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača
– rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora
– obavljanje poslova konvalidacije akata izdanih u predmetima upravne naravi
-provođenje postupka osiguranja dokaza prije pokretanja postupka, ako postoji sumnja da se dokazi neće moći kasnije provesti i provođenje izvršenja nenovčanih obveza ako je propisano da se iste ne može provoditi javno tijelo koje je rješavalo u prvom stupnju
- donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima
- davanje podataka iz evidencije nadležnim službama