Home > Ispostave > Ispostava Pazin
Monday, 28. September 2020
 
Ispostava Pazin

Adresa: M.B.Rašana 2/1
Tel: 052 600-121
Fax: 052 600-120
 
Radno vrijeme od 7:30 do 15:30 sati
Dnevni odmor, u trajanju od 30 minuta, određuje se u vremenu od 11:30 - 12:00 sati.
 
Uredovno radno vrijeme za prijam stranaka:
ponedjeljak i petak od 09:00 do 11:00
utorak od 12:30 do 15:30
srijedom po pozivu
četvrtak nije uredovni dan
 
Uredovno radno vrijeme pisarnice za zaprimanje pismena, davanje uputa i obavijesti je:
ponedjeljak, srijeda i petak od 08:30 do 11:30
utorkom od 12:30 do 15:30
četvrtak nije uredovni dan
 
U Ispostavi Pazin obavljaju se poslovi iz djelokruga Ureda državne uprave u Istarskoj županiji za područje grada Pazina, te općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan.
 
 
Matični ured Pazin
Adresa: M. B.Rašana 2/1
Tel: 052/600-106
Fax: 052/600-130

 

E-mail adresa za kontakt vezano za registraciju obrta :