Home > Ispostave > Ispostava Pazin
Sunday, 15. December 2019
 
Ispostava Pazin

Voditelj Ispostave: Mirjana Cvijanović
Adresa: M.B.Rašana 2/1
Tel: 052 600-121
Fax: 052 600-120
E-mail: mcvijanovic@udu-istra.hr
 
Radno vrijeme od 7:00 do 15:00 sati
Dnevni odmor, u trajanju od 30 minuta, određuje se u vremenu od 10:30 - 11:00 sati.
 
Uredovno radno vrijeme za prijam stranaka:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8:30 do 10:30
utorak od 12:00 do 14:30
 
Uredovno vrijeme pisarnice:
za zaprimanje pismena, davanje uputa i obavijesti je od
08:00 do 14:30
 
U Ispostavi Pazin obavljaju se poslovi iz djelokruga Ureda državne uprave u Istarskoj županiji za područje grada Pazina, te općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan.
 
 
Matični ured Pazin
Adresa: M. B.Rašana 2/1
Tel: 052/600-106
Fax: 052/600-130

 

E-mail adresa za kontakt vezano za registraciju obrta :