Home > Ispostave > Ispostava Poreč
Monday, 28. September 2020
 
Ispostava Poreč


Adresa: Obala M.Tita 4
Tel: 052 409-100
Fax: 052 409-168
 
Radno vrijeme od 7:30 do 15:30 sati
Dnevni odmor, u trajanju od 30 minuta, određuje se u vremenu od 11:30 - 12:00 sati.
 
Uredovno radno vrijeme za prijam stranaka:
ponedjeljak i petak od 09:00 do 11:00
utorak od 12:30 do 15:30
srijedom po pozivu
četvrtak nije uredovni dan
 
Uredovno radno vrijeme pisarnice za zaprimanje pismena, davanje uputa i obavijesti je:
ponedjeljak, srijeda i petak od 08:30 do 11:30
utorkom od 12:30 do 15:30
četvrtak nije uredovni dan
 
U Ispostavi u Poreču obavljaju se poslovi iz djelokruga Ureda državne uprave u Istarskoj županiji za područje grada Poreča, te općina Kaštelir-Labinci, Sveti Lovreč, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Funtana i Tar-Vabriga.
 
Matični ured Poreč
Adresa: Obala M.Tita 4
Tel: 052 409-120
Tel:052 409-166
Fax: 052 409-122

 

E-mail adresa za kontakt vezano za registraciju obrta :