Home > Predstojnik Ureda državne uprave u Istarskoj županiji > Predstojnik Ureda državne uprave u Istarskoj županiji
Tuesday, 18. December 2018
 
Predstojnik Ureda državne uprave u Istarskoj županiji

Predstojnik

Draženko Janjušević, dipl.oec.
 
Sjedište: Pula, Splitska 14
Tel: 052 371 117
Fax: 052 223 550