Home > Predstojnik Ureda državne uprave u Istarskoj županiji > Predstojnik Ureda državne uprave u Istarskoj županiji
Wednesday, 29. March 2017
 
Predstojnik Ureda državne uprave u Istarskoj županiji

Po ovlaštenju VLADE RH

Draženko Janjušević, dipl.oec.
 
Sjedište: Pula, Splitska 14
Tel: 052 371 117
Fax: 052 223 550