Home > Predstojnik Ureda državne uprave u Istarskoj županiji > Predstojnik Ureda državne uprave u Istarskoj županiji
Sunday, 15. December 2019
 
Predstojnik Ureda državne uprave u Istarskoj županiji

Predstojnik

Draženko Janjušević, dipl.oec.
 
Sjedište: Pula, Splitska 14
Tel: 052 371 117
Fax: 052 223 550