Home > Ispostave > Ispostava Rovinj
Sunday, 15. December 2019
 
Ispostava Rovinj

Voditelj Ispostave: Verica Filipović Benažić, dipl.turizmolog

Adresa: Istarska 13 a
Tel: 052 803-000
Fax: 052 803-001
Email: vbenazic@udu-istra.hr
 
 
Radno vrijeme od 7:00 do 15:00 sati
Dnevni odmor, u trajanju od 30 minuta, određuje se u vremenu od 10:30 - 11:00 sati.
 
Uredovno radno vrijeme za prijam stranaka:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8:30 do 10:30
utorak od 12:00 do 14:30
 
Uredovno vrijeme pisarnice:
za zaprimanje pismena, davanje uputa i obavijesti je od
08:00 do 14:30
 
U Ispostavi u Rovinju obavljaju se poslovi iz djelokruga rada Ureda državne uprave u Istarskoj županiji za područje grada Rovinja, te općina Bale, Kanfanar i Žminj.
 
 
Matični ured Rovinj
Adresa: Istarska 13 a
Tel: 052 803-004
Tel: 052 803-005
Fax: 052 803-002

 

E-mail adresa za kontakt vezano za registraciju obrta :