Home > Ispostave > Ispostava Rovinj
Monday, 28. September 2020
 
Ispostava Rovinj


Adresa: Istarska 13 a
Tel: 052 803-000
Fax: 052 803-001
 
 
Radno vrijeme od 7:30 do 15:30 sati
Dnevni odmor, u trajanju od 30 minuta, određuje se u vremenu od 11:30 - 12:00 sati.
 
Uredovno radno vrijeme za prijam stranaka:
ponedjeljak i petak od 09:00 do 11:00
utorak od 12:30 do 15:30
srijedom po pozivu
četvrtak nije uredovni dan
 
Uredovno radno vrijeme pisarnice za zaprimanje pismena, davanje uputa i obavijesti je:
ponedjeljak, srijeda i petak od 08:30 do 11:30
utorkom od 12:30 do 15:30
četvrtak nije uredovni dan
 
U Ispostavi u Rovinju obavljaju se poslovi iz djelokruga rada Ureda državne uprave u Istarskoj županiji za područje grada Rovinja, te općina Bale, Kanfanar i Žminj.
 
 
Matični ured Rovinj
Adresa: Istarska 13 a
Tel: 052 803-004
Tel: 052 803-005
Fax: 052 803-002

 

E-mail adresa za kontakt vezano za registraciju obrta :