Home > Službe > Služba za društvene djelatnosti
Thursday, 17. October 2019
 
Služba za društvene djelatnosti

Voditeljica službe: Lena Macan Codacci dipl.iur.

Sjedište Službe: Pula, Splitska 14
Tel:  052 371 110
Fax: 052 215 200
 
Radno vrijeme od 7:30 do 15:30 sati
Dnevni odmor, u trajanju od 30 minuta, određuje se u vremenu od 10:30 - 11:00 sati.
 
Uredovno radno vrijeme za prijam stranaka:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8:30 do 10:30
utorak od 12:00 do 14:30
 
 
Služba ima unutarnje ustrojstvene jedinice:

Odjel za prosvjetu, kulturu i sport:
Voditeljica odjela: Marija Ivić Kačan
Tel: 052 600 154
Fax: 052 600 120
 
Odjel za hrvatske branitelje, rad, zdravstvo i socijalnu skrb:
Voditeljica odjela: Renada Mladenić
Tel: 052 600 111
Fax: 052 600 129
 
 
U Odjelu za prosvjetu, kulturu i sport obavljaju se upravni i stručni poslovi iz djelokruga prosvjete, kulture, informiranja, športa i tehničke kulture, brige o djeci i tjelesne kulture.
 
U Odjelu za hrvatske branitelje, rad, zdravstvo i socijalnu skrb obavljaju se upravni i stručni poslovi zaštite civilnih žrtava iz Domovinskog rata, zaštite hrvatskih državljana sudionika II. svjetskog rata, zaštite vojnih i civilnih invalida II. svjetskog rata i zaštite osoba stradalih u obavljanju obvezne vojne službe od 15.5.1945., te članova njihovih obitelji, zaštite prava i rješavanje o statusu člana obitelji poginuloga, zatečenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te hrvatskih branitelja kao i suradnja u poslovima u svezi s eshumacijom i sahranom posmrtnih ostataka žrtava rata, te poslove radnih odnosa, tržišta rada i odnosa sa sindikatima, zdravstvene zaštite, zdravstvenog osiguranja, socijalne skrbi.
 

U slučaju smrti hrvatskog branitelja:

U slučaju smrti hrvatskog branitelja u dane vikenda odnosno u vrijeme blagdana, a obitelj želi organizaciju sahrane s vojnim počastima, potrebno je da obitelj kontaktira broj 112 gdje će dobiti daljnje informacije. Poradi organizacije sahrane s vojnim počastima nužno je da se o istoj obavijesti Ured najmanje 24 sata prije planirane satnice ukopa.

U radnom tjednu informacije vezane za sahrane mogu se dobiti na slijedeće brojeve telefona:

  1. - za područje Pula, Rovinj – 052/371-163 - gđa. Gordana Martinčić
  2. - za područje Pazin, Labin, Buzet – 052/600-111 – gđa. Renada Mladenić
  3. - za područje Poreč, Umag – 052/409-130 – gđa. Božena Matić