Home > Službe > Služba za zajedničke poslove
Wednesday, 13. November 2019
 
Služba za zajedničke poslove

Voditelj službe: mr. sc. Igor Rosić, mag.ing.aedif.

Sjedište Službe:
Pula, Splitska 14
Tel: 052 371 162
Fax: 052 371 133
E-mail :  rcelija@udu-istra.hr
 
Radno vrijeme od 7:30 do 15:30 sati
Dnevni odmor, u trajanju od 30 minuta, određuje se u vremenu od 10:30 - 11:00 sati.
 
Uredovno radno vrijeme za prijam stranaka:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8:30 do 10:30
utorak od 12:00 do 14:30
 
Uredovno vrijeme pisarnice:
za zaprimanje pismena, davanje uputa i obavijesti je od
08:00 do 14:30

Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i pravne poslove


Voditelj odjela:

Tel: 052 600 103
Fax: 052 600 147
Radno vrijeme od 7:00 do 15:00 sati
Dnevni odmor, u trajanju od 30 minuta, određuje se u vremenu od 10:30 - 11:00 sati.

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i pravne poslove obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na:
- planiranje, razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
- odobravanje korištenja i pružanja besplatne pravne pomoći
- određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije
- praćenje stanja, te predlaganje središnjim tijelima državne uprave mjera za unaprjeđenje stanja u području koje je u djelokrugu rada Službe;
– davanje mišljenja na nacrte propisa koje predlažu središnja tijela državne uprave;


Odjel za financijske i računovodstvene poslove


Voditelj odjela: Biljana Cetina

Tel: 052 371 108
Fax: 052 371 154
E-mail adresa:bcetina@udu-istra.hr
Radno vrijeme od 7:30 do 15:30 sati
Dnevni odmor, u trajanju od 30 minuta, određuje se u vremenu od 10:30 - 11:00 sati.

U Odjelu za financijske i računovodstvene poslove obavljaju se stručni poslovi za potrebe Ureda koji se odnose na:
- planske, materijalno-financijske i računovodstvene poslove


Odjel za nabavu i uredsko poslovanje


Voditelj odjela: Lučano Lanča

Tel: 052 371 152
Fax: 052 215 200
E-mail adresa: llanca@udu-istra.hr

Radno vrijeme od 7:30 do 15:30 sati
Dnevni odmor, u trajanju od 30 minuta, određuje se u vremenu od 10:30 - 11:00 sati.

U Odjelu za nabavu i uredsko poslovanje obavljaju se stručni poslovi za potrebe Ureda koji se odnose na:
  • javnu nabavu,
  • opće i administrativne poslove za potrebe Ureda,
  • administrativne poslovi za druga tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima temeljem posebnih sporazuma.


Odjel za informatičke i pomoćno-tehničke poslove


Voditelj odjela: Saša Burul

Tel: 052 371 153
Fax: 052 215 200
E-mail adresa: sburul@udu-istra.hr

Radno vrijeme od 7:30 do 15:30 sati
Dnevni odmor, u trajanju od 30 minuta, određuje se u vremenu od 10:30 - 11:00 sati.

U Odjelu za informatičke i pomoćno-tehničke poslove obavljaju se stručni poslovi za potrebe Ureda koji se odnose na:
- informatičke i pomoćno-tehničke poslove